Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA


  Randevu : 0312 448 0 222

Etiket : testis

Retraktil (utangaç) Testis

Retraktil (Utangaç) testis, gerçek inmemiş testis’ten farklıdır. Çoğunlukla cerrahi tedavi gerekmez.  Bir çocuk ürolojisi uzmanının gözetiminde yakın takip yeterli olur. İnmemiş testis ne demektir kısaca tanımlar mısınız ? Normalde yeni doğan erkek bebeklerin testislerinin skrotumda (halk dilindeki adı ile torbalarda) olması gerekir. Eğer bir ya da her iki testis skrotuma inmemiş ise bu durum inmemiş testis olarak […]

Devamını Oku

Çocuklarda Testis Tümörleri

Çocukluk çağında görülen testiküler ve paratestiküler tümörler yetişkinlerde görülen testiküler tümörlerden daha nadirler ve genellikle benigndirler. Tüm çocukluk çağı solid tümörlerinin %1-2’sini oluştururlar ve 0.5-2/100bin oranında görülürler. Diğer taraftan testise metastazlar çocuklarda daha sıktır ve genellikle lenfoid orijinlidir. Yetişkinlerde görülen germ hücreli tümörler genellikle anöploid iken, çocuklarda görülen tümörler, teratomlarda olduğu gibi, diploid karakterlidir.

Devamını Oku

Testis (Yumurtalık) Tümörleri (Yolk Sak Tümörü, Teratomlar)

En sık görülen çocukluk çağı testis tümörü yolk sac (endodermal sinüs tümörü) olup ilk tedavi aşaması yüksek orkiektomi (testisin cerrahi olarak alınmasıdır). Tedavi öncesi mutlaka bir takım incelemeler yapılmalı, tümör belirleyicilerinin (alfa-fetoprotein, beta HCG) kan düzeyleri belirlenmelidir.

Devamını Oku