Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Utangaç Testis

Utangaç Testis (Retraktil)

Normal şartlarda erkek bebeklerin testisleri skrotumda (torbalarda) bulunması gerekirken doğumsal sebeplerle kasık kanalında kalabilmektedir. Her 100 bebekten 3 ya da 4 tanesinde görülen bu problemler; muayene ya da cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebilmektedir.

Testisin torba içinde olmaması ve kasık kanalında kalmasına inmemiş testis denilmektedir. Ancak bazı durumlarda testis; torba içerisinde olmamasına rağmen muayene ile torba içerisine getirilebilmektedir. Bu durum utangaç testis olarak adlandırılmaktadır. Zaman zaman yukarıda olan zaman zaman aşağıda olan ya da muayene ile skrotuma (torba) indirilebilen testislere (retraktil) utangaç testis adı verilmektedir. Utangaç testis probleminde; meni kanalının damarlarının uzunluğu yeterlidir ancak refleks nedeni ile testis yukarı çekilebilmektedir.

Retraktil testislerin çoğunda cerrahi müdahale gerekmemektedir. Muayene sırasında testisin torbalara inmesi sağlanıyor ise; 6 ay aralıklarla çocuğun uzman kontrolünden geçmesi yeterli görülmektedir. Ancak testis uzun süre kasık kanalında kalıyor ve skrotuma inmiyor ise inmemiş testis probleminde uygulanan cerrahi müdahaleye benzer bir müdahale ile testisin torbalara getirilmesi sağlanmaktadır. Böylece çocuğun psikolojik gelişimi ile birlikte yetişkinlik döneminde baba olma şansının da kaybedilmemesi sağlanmaktadır.

Retraktil ve diğer ürolojik problemlerin çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilememek için zaman kaybedilmeden uzman doktorlar tarafından tedavi edilmesi tavsiye edilmektedir.

Utangaç Testis Nedenleri

Utangaç testis erkek çocuklarda sık görülen doğumsal ürolojik problemler arasındadır. Gebelik döneminde anne karnındaki bebeğin testisleri 7. Ayda kasık kanalından aşığı inerek skrotum adı verilen torbalara inmektedir. Zamanında doğan bebeğin testislerinin torbalarda olması gerekmektedir. Torbalara inden testis dokular ile torbalara yapışmaktadır. Eğer bu işlem gerçekleşmez ise testiste bulunan kaslar dikey yönde hareket edebilmektedir. Bu nedenle de çocukta refleksler ile testisler yukarı çıkmaktadır. Bu durum kısaca utangaç testis olarak tanımlanmaktadır. Gece doğru konumlanan testisler gündüzleri heyecan, korku gibi duygular ve üşüme gibi durumlarda yukarı çıkmaktadır.

Utangaç Testis ile İnmemiş Testis Arasındaki Fark

Genellikle inmemiş testis ile utangaç testis problemleri birbirleri ile karıştırılmaktadır. Utangaç testis probleminde testisler torbalara elle muayene yardımı ile indirilebilirken inmemiş testis probleminde testisler indirilememekte ve kasık kanalında kalmaktadır. Her iki problemin de tedavi yöntemlerinde farklılık bulunmaktadır. Aynı zamanda iki probleminde tanı koyma yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Utangaç Testis Probleminin Tedavi Yöntemleri

Utangaç testis probleminde üroloji uzmanının gözlemi büyük önem taşımaktadır. En az altı aylık süreler ile izlenmesi gereken utangaç testis ergenlik döneminde testislerin torbalara inişinde herhangi bir problem yaşanmıyor ise cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Utangaç Testis Probleminin Cerrahi Yöntem ile Tedavisi

Doktor muayenesinde testisler torbalara indirildiğinde hemen tekrar yukarı çıkıyorsa mutlaka cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda;

- Utangaç testisin bulunduğu kısımda torbanın yeterince gelişememesi,

- Testis damarları yeterince gelişemediyse,

- Sperm kanalı yeterince gelişemediyse,

- Kasık ağrısı oluyor ise,

- Günün yarısından çoğunda testis yukarda kalıyor ise cerrahi müdahale gerekmektedir.

Utangaç Testis Riskleri

Utangaç testisin hareketli bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle kendi etrafında dönmesi riski bulunmaktadır. Testis torsiyonu olarak adlandırılan bu durumda bölgede morluk gözlemlenmesi ile birlikte kasık ağrısı ve aşırı duyarlık da yaşanmaktadır. Bu durumda acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi taktirde kan akışının durması ve sonucunda testisin canlılığını yitirmesi riski açığa çıkmaktadır.