Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Utangaç Testis

Utangaç Testis (Retraktil)

Normal şartlarda erkek bebeklerin testisleri skrotumda (torbalarda) bulunması gerekirken doğumsal sebeplerle kasık kanalında kalabilmektedir. Her 100 bebekten 3 ya da 4 tanesinde görülen bu problemler; muayene ya da cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebilmektedir.

Testisin torba içinde olmaması ve kasık kanalında kalmasına inmemiş testis denilmektedir. Ancak bazı durumlarda testis; torba içerisinde olmamasına rağmen muayene ile torba içerisine getirilebilmektedir. Bu durum utangaç testis olarak adlandırılmaktadır. Zaman zaman yukarıda olan zaman zaman aşağıda olan ya da muayene ile skrotuma (torba) indirilebilen testislere (retraktil) utangaç testis adı verilmektedir. Utangaç testis probleminde; meni kanalının damarlarının uzunluğu yeterlidir ancak refleks nedeni ile testis yukarı çekilebilmektedir.

Retraktil testislerin çoğunda cerrahi müdahale gerekmemektedir. Muayene sırasında testisin torbalara inmesi sağlanıyor ise; 6 ay aralıklarla çocuğun uzman kontrolünden geçmesi yeterli görülmektedir. Ancak testis uzun süre kasık kanalında kalıyor ve skrotuma inmiyor ise inmemiş testis probleminde uygulanan cerrahi müdahaleye benzer bir müdahale ile testisin torbalara getirilmesi sağlanmaktadır. Böylece çocuğun psikolojik gelişimi ile birlikte yetişkinlik döneminde baba olma şansının da kaybedilmemesi sağlanmaktadır.

Retraktil ve diğer ürolojik problemlerin çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilememek için zaman kaybedilmeden uzman doktorlar tarafından tedavi edilmesi; tavsiye edilmektedir.