Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Sünnet Hatalarının Düzeltilmesi

Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde sünnete bakış açısı oldukça farklıdır. İnanç, sağlık ya da gelenek kıstasları ile uygulanan sünnet; yüzyıllardır gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte cerrahi bir müdahale olması ve birtakım risk faktörlerini barındırması açısından mutlaka tecrübeli doktorlar tarafından uygulanması gereken bir işlemdir.

Sünnet, en sık yapılan pediatrik ürolojik girişimlerden bir tanesidir. Bazı durumlarda tıbben sünnet gerekli olabilir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sünnet derisinin darlığına (fimozis) bağlı rahat idrar yapamama, anne karnında saptanan üriner sisteme ait bozukluklar, veziko-üreteral reflü gibi durumlarda çocuk ürologları sünneti gerekli görebilir. Aksi halde sünnet derisinin çok ya da az kesilmesi, pipinin sünnet sonrasında sağ ya da sola doğru durması, dikiş işleminin hatalı materyallerle uygulanması ya da daha ciddi problem olan pipi başının kesilmesi gibi durumlar hatalı sünnet olarak değerlendirilmektedir. Sünnet hatalarının düzeltilmesi işleminde ayrıntılı bir muayene sonunca hangi işlemlerin gerçekleştirileceği kararı verilmektedir.

Sünnet İşlemi Kaç Yaşında Olmalıdır?

Özellikle sünnet derisi darsa bunu zorlayarak açmaya çalışmak bir sonraki seferde daha ciddi darlıklara yol açabileceği için bu zorlamalardan kaçınmak ve gerekirse erken sünneti düşünmek mantıklı olur. Aynı zamanda sünnet derisi iltihabı ve pipi başı iltihabı gibi problemlerin yaşanması durumunda da tıbbi sünnet önerilmektedir. Ailenin isteğine bağlı sünnetler için önerilen yaş aralığı 6 ay ile 2 yaş arası ya da 5. yaştan sonradır. 2-5 yaş arası çocuklarda sünnet nadir de olsa bir takım psikolojik sorunlara yol açabilir. Doğumdan sonra yapılan yenidoğan sünneti de eğer aile isterse iyi bir alternatif olabilir.

 

     

Sünnet Hatalarının Sonuçları Nelerdir?

Her yaşta gerçekleştirilebilen sünnet işlemi genellikle çocukluk çağında uygulanmaktadır. Tecrübeli ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmeyen sünnet işlemlerinde birtakım sorunlar açığa çıkabilmektedir. Bu sorunların başında penis boyunun kısa kalması ve gömük pipi problemidir. Her iki problem de ergenlik çağında ve yetişkinlik döneminde fizyolojik ve psikolojik problemlere yol açabilmekte ve kişinin aile kurma isteğinin önüne geçmektedir.