Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Hipospadias Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hiposopadias, günümüzde pek çok erkek bebek doğumsal ürolojik problemler yaşamaktadır. Ürolojik problemlerin erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi çocuğun psikolojisi ile birlikte yetişkin dönemde psikolojik ve fizyolojik açıdan cinsel sağlığını koruma adına önemlidir. Aynı zamanda çocuklarda görülen ürolojik problemlerin tedavisi çocuk ürolojisi uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Çocuk anatomisi ile yetişkin anatomisinin farklı olması sebebi ile oluşan bu gereklilik ailelerin doktor seçiminde önemlidir. Çocuklarda gözlemlenen ürolojik problemlerden en sık rastlanan hipospadias doğumsal bir problemdir ve tedavisi cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

Hipospadias kökeni eski Yunan dili olan bir kelime olmakla birlikte erkek çocuklarda sıklıkla görülen ürolojik bir anomali olarak karşımıza çıkan bir problemdir. Doğumsal bir anomali olan Hipospadias, 1000 bebeğin yaklaşık 3 – 4’ünde görülmektedir. Dış genital bölgede yer alan idrar deliğinin penisin ucunda konumlanması gerekirken penisin altında yerleşmesi olarak tanımlanabilen bu problem; idrar akımının yol açtığı enfeksiyona bağlı hastalıklara, kozmetik sorunlara ve cinsel işlev bozukluklarına neden olabilmektedir. Hipospadias problemi erken fark edilmesi gereken ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilen Hipospadias; günümüze kadar yaklaşık 200 farklı yöntem denenerek tedavi edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda yıllardır 5000’den fazla makale yayınlanarak nedenlerine ilişkin, derecelendirilmelerine göre ya da tedavi biçimlerine yönelik tezler ortaya atılmıştır. Günümüzde bu bilgiler ışığında ve modern tıbbın olanakları kullanılarak cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilen Hipospoadias probleminde; derecelendirme ve ameliyat zamanının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Hipospadias; idrar deliğinin penisin ucunda olması gerekirken penisin altında olması durumudur. Cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir problem olan hipospadias; halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti olarak adlandırılmaktadır. Hipospadias probleminin nedeni; üretra denilen idrar kanalının penisin ucuna kadar gelişememesi ve geride kalması olarak açıklanmaktadır. Hipospadias problemi yaşayan çocuklar ameliyat öncesi ayrıntılı bir muayene sürecinden geçmelidir. Peniste eğrilik, sünnet derisinde yapısal bozukluklar gibi problemlerin de tanısı konularak problemlerin birlikte tedavi edilmesi mümkündür.

Hipospadias teşhisi konulurken eğriliğin derecelendirilmesi, sünnet derisinin ve idrar deliğinin konumu tedavi planlamasında önemlidir. Ameliyat, bebek 6 - 7 aylık olduğunda önerilmektedir. Tedavi süreci genellikle bir bazen de iki aşamalı şekilde uygulanmaktadır. Cerrahi müdahale için eskiden çocukların 5 - 6 yaşlarına gelinmesi beklenmekteydi ancak yapılan araştırmalar ve geliştirile ekipmanlar sayesinde tüm dünyada çocuk 1 yaşına gelmeden cerrahi müdahalede bulunulması uygun görülmektedir. Ameliyatın farkında olmadıkları, idrar kontrolünün henüz gelişmediği sonda gibi uygulamaları fark etmeyecekleri bir dönem olduğu için 6. ve 7. aylar ameliyat için uygun olarak nitelendirilmektedir. Hipospadias tedavisinde uygulanacak olan cerrahi müdahale son derece önemlidir. İlk ameliyatın başarı şansı yüksektir. Ancak ilk ameliyatta başarı sağlanamadığı taktirde ikinci ameliyatta başarı oranı düşmektedir.

Bunun nedeni; ameliyat edilen bölgedeki deri kesilmiş ve üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir bu nedenle ikinci ameliyatta alan kısıtlanmaktadır ve derinin elastik yapısının kaybolmasıdır. Ameliyat sürecinde genellikle 2 ya da 3 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur. Bazı durumlarda bu süre 1 güne de düşmektedir. Dört-yedi gün süre ile yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur. Ameliyat başarısını etkileyen faktörlerden biri de ameliyatın gerçekleştirileceği kliniğin teknik donanım ve imkanlarıdır. Bir mikro cerrahi uygulaması olan hipospadias ameliyatında kullanılacak tüm ekipmanlar ve materyaller hipospadias için özel olmalıdır. Peniste eğrilik, sünnet derisi yapısında asimetri gibi problemler de ameliyat sırasında düzeltilebilmektedir. Ameliyat sırasında kanamanın ve enfeksiyonun az olması, ameliyat sırasında bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından, çocuğun ağrısının mümkün olduğunca azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca sakin olabileceği şekilde tutulması ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Hipospadias Örnek 1 Hipospadias Örnek 2 Hipospadias Örnek 3 Hipospadias Örnek 4 Hipospadias Örnek 5

Hipospadias Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda genellikle bez değiştirme sırasında fark edilen Hipospadias probleminin öncelikli belirtisi; idrar deliğinin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bununla birlikte sünnet derisinin ön kısmının gelişmemiş olması da gözlemlenmektedir. Aynı zamanda Hipospadias probleminde sertleşme sırasında peniste eğrilik de görülebilmektedir. Bununla birlikte hipospadias problemi yaşayan çocuklar oturarak çiş yapmaktadır. Bunun nedeni ise idrarın öne değil aşağı doğru inmesidir. Hipospadias belirtileri arasında özellikle ergenlik döneminde hastanın psikolojik durumunun bozuk olması ve özgüvenini kazanamamış olması da sayılabilmektedir.

Penisin ereksiyon durumunda eğriliği olarak tanımlanan kordi eğriliği de belirtiler arasındadır. Hipospadias probleminin ciddiyetine bağlı olarak; idrar deliğinin konumunun ne kadar geride olduğuna göre kordi de o kadar ileri derecede yaşanmaktadır. Bu belirtilerin yanı sıra penis başında yassılık, sünnet derisinin penisin altında olması gibi anatomik problemler de belirtileri arasındadır.

Hipospadias Doğumsal Bir Durum mudur? Ne Sıklıkta Görülür?

Gebeliğin 7. Ayında üreme organlarının gelişim süreci tamamlanmaktadır. Annenin beslenme programına, sağlık durumuna ve alkol, sigara tüketimi ile ilişkili olarak ya da bilinmeyen sebeplerden ötürü ürolojik sistem organlarının gelişmesinde yetersizlik ya da anormallik yaşanabilmektedir. Hipospadias problemi de doğumsal bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemin görülme sıklığı ise doğan 300 bebekte 1’dir. Olasılık çok düşük gibi görünse de her erkek bebek ebeveyni bebeğinin vücudunu mutlaka tanımalı ve herhangi anormal bir durum gözlemlendiğinde mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.

Hipospadias Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Hiposopadias’ın cerrahi tedavisinde ameliyatın zamanının belirlenmesi bebeğin gelişim çağını fizyolojik ve psikolojik olarak minimum düzeyde etkileyecek şekilde belirlenmelidir. Araştırmalar sonucunda 3 ay ile 3 yaş arasının doğru bir zaman dilimi olduğu açığa çıksa da 6 aydan küçük bebeklerde anestezi risklerinin daha yüksek olması sebebi ile ve 1,5 yaştan sonra da bebeğin organlarını tanıma bilincinin gelişmesi ve tuvalet eğitimini olumsuz olarak etkileyebileceği düşüncesi ile günümüzde doğru bir zaman dilimi olarak görülmemektedir.

Hipospadias cerrahisinde günümüzde en sık tercih edilen zaman bebeğin 6 ay ile 1 yaşında olduğu dönem arasıdır.

Hipospadias Cerrahisini Kim Yapmalıdır?

Hipospadias problemi aileler tarafından fark edildiğinde mutlaka bir çocuk cerrahına ve çocuk ürolojisi uzmanına başvurulması gerekmektedir. Öyle ki yetişkin anatomisi ve çocuk anatomisi arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle çocuk ve bebek hastalara uygulanacak cerrahi her müdahalede çocuk anatomisi alanında uzmanlığı ve tecrübesi bulunan hekimler görev almalıdır. Aksi halde ameliyat sırasında ya da sonrasında birtakım komplikasyonların yaşanma olasılığı yüksektir.

Aynı zamanda hipospadias cerrahisinin başarısız olması durumunda ameliyat tekrarında başarı oranının yüksek olması beklenmemelidir.

Hipospadias Tedavisi Gerçekleşmediğinde Çıkacak Sorunlar

  • Kozmetik sorunlar nedeni ile hem çocukluk hem de yetişkinlik çağında psikolojinin bozulması
  • Cinsel ilişkiye girememe ya da cinsel işlev bozuklukları
  • Kısırlık
  • İdrar yapmada yaşanılabilecek problemler

Hipospadias Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Hipospadias ameliyatında da her cerrahi müdahalede olduğu gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bu risk faktörleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Yanlış teknik seçilmesine
  • Cerrahi uygulamadaki yetersiz tecrübe ve donanım eksikliğine
  • Ameliyat sonrasında yanlış bakım uygulanmasına
  • Temel plastik cerrahi yöntemlerinin yanlış bir şekilde uygulanmasına bağlı risklerdir.

Hipospadias ameliyatı sonrasında yaşanabilecek risklerin önüne geçebilmek adına çocuk ürolojisi alanında uzman doktorların tercih edilmesi ve ameliyatın gerçekleştirileceği kliniğin özenli bir şekilde seçilmesi önerilmektedir.

Hipospadias Problemine Eşlik Eden Durumlar Nedir?

Ağır Hipospadias problemlerinde bu problemle birlikte birtakım sağlık sorunları da açığa çıkabilmektedir. Genellikle üriner sistemde yapı bozuklukları gözlemlenmektedir. Böbrek ile idrar kanallarında anatomik problemler de gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda Hipospadias tanısı ile birlikte kromozomal değerlendirmeler de yapılmakta ve cinsel farklılaşma gibi durumlar olup olmadığı da kontrol edilmektedir.