Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3

Hipospadias Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

 

Hipospadias, idrarın penisin alt (ventral) yüzünden yapılması anlamına gelmektedir. Hipospadiasa halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti gibi adlarda da verilmektedir. Üretra denilen idrar kanalı penisin ucuna kadar gelişememiş, geride kalmıştır. Birlikte tam olmayan doğmalık sünnet ve peniste eğrilik (ventral kruvatur) bulunabilir. Hipospadias tedavisi için en uygun yaş aralığı 6 ay ile 1.5 yaş arasıdır. Genellikle 2 ya da 3 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur (bazı olgularda 1 gün). Dört-yedi gün süre ile yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur.

Son yıllarda geniş kabul ve kullanım alanı bulan yeni onarım yöntemleri ile hastaların çok büyük bir kısmında 2. bir ameliyata gerek kalmaksızın bu sorun tek bir ameliyat ile çözümlenmektedir.

Cerrahisi son derece önemlidir. Çünkü ilk ameliyat, başarı şansı en yüksek olan ameliyattır. Birinci ameliyatta başarı elde edilemezse ikinci ameliyatta başarılı olma şansı otomatik olarak azalmaktadır. Çünkü daha önce var olan veri kullanılmış, kesilmiş, dikilmiş, normal özelliğini, beslenmesini, elastikliğini yitirmiştir. Bu nedenle ilk ameliyatın mutlaka hipospadias konusunda tecrübeli olan uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Tabii ameliyat öncesi muayene çok önemlidir. Bazen ameliyat öncesi yapılan muayenede penise ait, eşlik eden başka problemler varsa bunlar da fark edilir ve aynı zamanda cerrahi olarak düzeltilebilir.

 

Cerrahın tecrübesinden başka, ameliyat başarısını etkileyen en önemli faktör ameliyathanenin teknik donanımıdır. Hipospadias cerrahisi, bir mikro cerrahidir ve mutlaka uygun cerrahi ekipmanla yapılmalıdır. Dikiş materyali hipospadiasa uygun olmalıdır. Peygamber sünneti denilen durumda deliğin yerinden başka pipide eğrilik, pipinin sünnet derisi konfigürasyonunda yani sünnet derisi yapısında simetri gibi eşlik eden problemler de olduğu için bunların da birlikte düzeltilmesi gerekir. Ameliyatı yapacak cerrahın da bu konuda mutlaka tecrübeli olması gerekir.

Ameliyat sırasında kanamanın ve enfeksiyonun az olması, ameliyat sırasında bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından, çocuğun ağrısının mümkün olduğunca azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca sakin olabileceği şekilde tutulması ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Keza ameliyat sonrasında yaşanabilecek sondayla ilgili, kanamayla ilgili olası sorunları çözebilecek donanımda bir ekibin ameliyatı yapması, yine ameliyat başarısızlığını azaltan çok önemli faktörlerdendir.