Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Hipospadias Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipospadias, idrarın penisin alt (ventral) yüzünden yapılması anlamına gelmektedir. Hipospadiasa halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti gibi adlarda da verilmektedir. Üretra denilen idrar kanalı penisin ucuna kadar gelişememiş, geride kalmıştır. Birlikte tam olmayan doğmalık sünnet ve peniste eğrilik (ventral kruvatur) bulunabilir. Hipospadias tedavisi için en uygun yaş aralığı 6 ay ile 1.5 yaş arasıdır. Genellikle 2 ya da 3 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur (bazı olgularda 1 gün). Dört-yedi gün süre ile yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur.

Son yıllarda geniş kabul ve kullanım alanı bulan yeni onarım yöntemleri ile hastaların çok büyük bir kısmında 2. bir ameliyata gerek kalmaksızın bu sorun tek bir ameliyat ile çözümlenmektedir.

Cerrahisi son derece önemlidir. Çünkü ilk ameliyat, başarı şansı en yüksek olan ameliyattır. Birinci ameliyatta başarı elde edilemezse ikinci ameliyatta başarılı olma şansı otomatik olarak azalmaktadır. Çünkü daha önce var olan veri kullanılmış, kesilmiş, dikilmiş, normal özelliğini, beslenmesini, elastikliğini yitirmiştir. Bu nedenle ilk ameliyatın mutlaka hipospadias konusunda tecrübeli olan uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Tabii ameliyat öncesi muayene çok önemlidir. Bazen ameliyat öncesi yapılan muayenede penise ait, eşlik eden başka problemler varsa bunlar da fark edilir ve aynı zamanda cerrahi olarak düzeltilebilir.

Cerrahın tecrübesinden başka, ameliyat başarısını etkileyen en önemli faktör ameliyathanenin teknik donanımıdır. Hipospadias cerrahisi, bir mikro cerrahidir ve mutlaka uygun cerrahi ekipmanla yapılmalıdır. Dikiş materyali hipospadiasa uygun olmalıdır. Peygamber sünneti denilen durumda deliğin yerinden başka pipide eğrilik, pipinin sünnet derisi konfigürasyonunda yani sünnet derisi yapısında simetri gibi eşlik eden problemler de olduğu için bunların da birlikte düzeltilmesi gerekir. Ameliyatı yapacak cerrahın da bu konuda mutlaka tecrübeli olması gerekir.

Ameliyat sırasında kanamanın ve enfeksiyonun az olması, ameliyat sırasında bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından, çocuğun ağrısının mümkün olduğunca azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca sakin olabileceği şekilde tutulması ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Keza ameliyat sonrasında yaşanabilecek sondayla ilgili, kanamayla ilgili olası sorunları çözebilecek donanımda bir ekibin ameliyatı yapması, yine ameliyat başarısızlığını azaltan çok önemli faktörlerdendir.

Hipospadias Örnek 1 Hipospadias Örnek 2 Hipospadias Örnek 3 Hipospadias Örnek 4 Hipospadias Örnek 5

HİPOSPADİAS CERRAHİSİNDE BAŞARI ARTTIRAN VE 2. AMELİYAT OLASILIĞINI AZALTAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Hipospadias, yani peygamber sünneti cerrahi olarak tedavi edilen bir hastalıktır. Cerrahisi son derece önemlidir çünkü ilk ameliyat başarı şansı en yüksek olan ameliyattır. Birinci ameliyatta başarı elde edilemezse, ikinci ameliyatta başarılı olma şansı otomatik olarak azalmaktadır. Çünkü daha önce var olan deri kullanılmış, kesilmiş, dikilmiş normal özelliğini, beslenmesini, elastik yapısını yitirmiştir. Bu nedenle ilk ameliyatın mutlaka hipospadias konusunda tecrübeli olan uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Tabii ki ameliyat öncesi muayene çok önemlidir. Bazen ameliyat öncesi yapılan muayenede penise ait eşlik eden başka problemler varsa bunlarda fark edilir ve aynı zamanda cerrahi olarak düzeltilebilir.

Cerrahın tecrübesinden sonra ameliyat başarısını etkileyen ikinci önemli faktör ameliyathanenin teknik donanımıdır. Hipospadias cerrahisi bir mikro cerrahidir ve mutlaka uygun cerrahi ekipmanla yapılmaktadır. Dikiş materyali hipospadiasa özel olmalıdır. Peygamber sünneti denilen durumda, deliğin yerinden başka pipide eğrilik, pipinin sünnet derisi konfigürasyonunda yani sünnet derisi yapısında bir asimetri gibi eşlik eden problemlerde olduğu için bunlarında birlikte düzeltilmesi gerekir. Ameliyatı yapacak olan cerrahın bu konuda da mutlaka tecrübeli olması gerekir.

Ameliyat sırasında enfeksiyonu ve kanamanın az olması, ameliyat sonrası bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından çocuğun ağrısını mümkün olduğu kadar azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca en sakin olabilecek şeklide tutulması, ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Keza ameliyat sonrasında yaşanabilecek sondayla ilgili, kanamayla ilgili ve enfeksiyonla ilgili olası sorunları çözebilecek donanımda bir ekibin ameliyatı yapması, ameliyat başarısızlığını azaltan çok önemli faktörler arasındadır.

HİPOSPADİAS OLAN ÇOCUKLARDA EN İDEAL AMELİYAT YAŞI NEDİR?

Hipospadias cerrahi olarak düzeltilebilen bir problemdir. Çok nadiren, çok hafif durumlarında belki bir müdahale önerilmeyebilir ama genel olarak tedavisi cerrahi olan bir hastalıktır.

Günümüzde, tüm dünyada hipospadias cerrahisi için önerilen grup çocuk üremesi uzmanlarıdır.

Bebek 6 aylıktan daha küçük görülmüş ise ve ameliyata da engel başka bir durum söz konusu değilse, cerrahi için önerilen yaş grubu bebek 6-7 aylık olduğunda henüz bezliyken, henüz idrar kontrolü gelişmemişken ve ameliyat olduktan bir süre sonra bu ameliyatı hatırlamayacağı bir dönemde olduğu için bu yaş grubunda yani 6-7 aylıkken ki dönemde önerilir.

Eskiden çocuğun 6-7 yaşına kadar gelmesi beklenir, çocuğun penisinin bir miktar büyümesi için zaman tınılır ve ameliyat bu şekilde önerilirdi. Ama bu uygulama git gide yerini erken yaş dönemi hipospadias cerrahisine bırakmıştır. Biraz önce açıkladığım avantajları nedeni ile.

Eğer cerrah yeterli tecrübeye sahipse, uygun cerrahi ekipmanı, dikiş materyali ve büyütücü gözlükleri veya ameliyat mikroskopu söz konusu ise 6-7 aylık bebeklerde rahatlıkla hipospadias cerrahisi yapılmaktadır. Sonuçları ileri yaş grubunda yapılan cerrahiye göre çok daha iyi olmaktadır.