Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Hipospadias Nedir ? Hipospadias Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Günümüzde pek çok erkek bebek doğumsal ürolojik problemler yaşamaktadır. Ürolojik problemlerin erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesi çocuğun psikolojisi ile birlikte yetişkin dönemde psikolojik ve fizyolojik açıdan cinsel sağlığını koruma adına önemlidir. Aynı zamanda çocuklarda görülen ürolojik problemlerin tedavisi çocuk ürolojisi uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Çocuk anatomisi ile yetişkin anatomisinin farklı olması sebebi ile oluşan bu gereklilik ailelerin doktor seçiminde önemlidir. Çocuklarda gözlemlenen ürolojik problemlerden en sık rastlanan hipospadias doğumsal bir problemdir ve tedavisi cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

 

Hipospadias; idrar deliğinin penisin ucunda olması gerekirken penisin altında olması durumudur. Cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir problem olan hipospadias; halk arasında doğuştan sünnet ya da peygamber sünneti olarak adlandırılmaktadır. Hipospadias probleminin nedeni; üretra denilen idrar kanalının penisin ucuna kadar gelişememesi ve geride kalması olarak açıklanmaktadır. Hipospadias problemi yaşayan çocuklar ameliyat öncesi ayrıntılı bir muayene sürecinden geçmelidir. Peniste eğrilik, sünnet derisinde yapısal bozukluklar gibi problemlerin de tanısı konularak problemlerin birlikte tedavi edilmesi mümkündür.

Hipospadias teşhisi konulurken eğriliğin derecelendirilmesi, sünnet derisinin ve idrar deliğinin konumu tedavi planlamasında önemlidir. Ameliyat, bebek 6 - 7 aylık olduğunda önerilmektedir. Tedavi süreci genellikle bir bazen de iki aşamalı şekilde uygulanmaktadır. Cerrahi müdahale için eskiden çocukların 5 - 6 yaşlarına gelinmesi beklenmekteydi ancak yapılan araştırmalar ve geliştirile ekipmanlar sayesinde tüm dünyada çocuk 1 yaşına gelmeden cerrahi müdahalede bulunulması uygun görülmektedir. Ameliyatın farkında olmadıkları, idrar kontrolünün henüz gelişmediği sonda gibi uygulamaları fark etmeyecekleri bir dönem olduğu için 6. ve 7. aylar ameliyat için uygun olarak nitelendirilmektedir. Hipospadias tedavisinde uygulanacak olan cerrahi müdahale son derece önemlidir. İlk ameliyatın başarı şansı yüksektir. Ancak ilk ameliyatta başarı sağlanamadığı taktirde ikinci ameliyatta başarı oranı düşmektedir.

Bunun nedeni; ameliyat edilen bölgedeki deri kesilmiş ve üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir bu nedenle ikinci ameliyatta alan kısıtlanmaktadır ve derinin elastik yapısının kaybolmasıdır. Ameliyat sürecinde genellikle 2 ya da 3 günlük bir hastanede yatış süresi söz konusudur. Bazı durumlarda bu süre 1 güne de düşmektedir. Dört-yedi gün süre ile yeni yapılan idrar kanalı (üretra) içinde bir stent (bir çeşit tüp) tutulur. Ameliyat başarısını etkileyen faktörlerden biri de ameliyatın gerçekleştirileceği kliniğin teknik donanım ve imkanlarıdır. 

 

Bir mikro cerrahi uygulaması olan hipospadias ameliyatında kullanılacak tüm ekipmanlar ve materyaller hipospadias için özel olmalıdır. Peniste eğrilik, sünnet derisi yapısında asimetri gibi problemler de ameliyat sırasında düzeltilebilmektedir. Ameliyat sırasında kanamanın ve enfeksiyonun az olması, ameliyat sırasında bu konuda tecrübeli anestezi uzmanları tarafından, çocuğun ağrısının mümkün olduğunca azaltılması, çocuğun mümkün olduğunca sakin olabileceği şekilde tutulması ameliyat başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

 

 

Hipospadias Örnek 1 Hipospadias Örnek 2 Hipospadias Örnek 3 Hipospadias Örnek 4 Hipospadias Örnek 5