Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Çocuklarda Varikosel (Adelösan Varikosel)

Varikosel; testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen torbalardaki toplar damarları genişlemesi demektir. Erkeklerde kısırlık ve ağrıya yol açabilmesi nedeni ile önemlidir. Genel olarak görülme oranı %1’dir. 10 yaşın altındaki çocuklarda nadiren görülen bu durum ergenliğe doğru giderek sıklaşır. Varikosel sıklıkla solda görülürken tek başına sağ tarafta görülmesi oldukça nadirdir. Çocukluk döneminde görülme oranı düşük olan varikosel, adölesan dönemde görülme oranı artmaktadır.

Genellikle aileler tarafından fark edilen bu problem üroloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen fizik tedavi sırasında teşhis edilebilmektedir. Varikosel büyümenin hızlandığı dönemde gelişirken bu durumun mekanizması halen açıklanamamıştır. Varikoselin bulunduğu testiste üç mekanizmaya bağlı hasar oluşur: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi. Varikoseli olan ergenlerin %70’inde testis hacminde azalma görülebilir.

Çocuklarda varikosel tedavisinin uygulanacağı zaman konusunda herhangi bir doğru zaman tayini yapılmamıştır. Ancak peniste ’dan fazla hacim kaybı yaşandığında mutlaka tedaviye başlanması gerekmektedir. Adölesan dönemde çoğunlukla asemptomatik olduğu için, varikosel sıklıkla aileler tarafından saptanır. Aileler testis kıvamında yumuşama, testis gelişiminde gerileme, hacim kaybı ve kozmetik görünümün bozulması gibi bulgularla doktora başvurur. Etkilenen çocuklarda nadiren ağrı görülebileceği bildirilmiştir. Varikosel tanısında en iyi yöntem tecrübeli bir doktorun muayenesidir. Fizik muayene sıcak bir ortamda hasta ayakta ve yatarak pozisyonda iken yapılmalıdır. Muayene sırasına testis volümlerine özellikle dikkat edilmelidir ve etkilenen testis boyutu karşı taraf testis ile karşılaştırılmalıdır.

Tanı koyma amacıyla her olguda rutin olarak renkli Doppler ultrasonografi kullanımının yeri yoktur. İleri derecede varikoseli olan hastalarda testis hacmini değerlendirmek amacıyla ultrasonografiden faydalanılabilir. Testis hacminin 2 ml’nin altında olması ve testis hacminde karşı taraf testise göre %20’den fazla azalma saptanması hipotrofi olarak tanımlanır ki çok önemli bir müdahale (ameliyat) kriteridir. Varikoselin sperm parametrelerini bozduğu bilinmesine rağmen ergenlik yaş grubunda spermiogram bakmak mümkün olmadığı için uygun yaşın beklenmesi gerekmektedir ve bu nedenle spermiogram hastaların değerlendirilmesinde yaygın kullanılamamakta, müdahale kriteri olarak TESTİSİN KÜÇÜLMESİ ve/veya AĞRI olması kabul edilmektedir.

TEDAVİ

Tedavi gereken hastalarda günümüzde en çok kullanılan ameliyat tekniği, mikroskop ile ya da büyütücü gözlükler ile yapılan MİKRO CERRAHİ onarım yöntemidir. Varikosel ameliyatı sonrasında doktor kontrolü büyük önem taşımaktadır. Penisin fizyolojik durumu, sperm sayısının ve hızının oranı ameliyatın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında etkendir. Çocukluk döneminde uygulanan ameliyatlar sonrasında problem nedeni ile küçük kalmış testislerin büyümesi görülebilirken 14 yaş sonrasında gerçekleştirilen ameliyatlarda bu durum gözlemlenmemektedir. Varikosel ameliyatları işin ehli uzmanlar tarafından uygulandığı sürece; bağlanma, hidrosel ya da varikosel probleminin tekrarlama oranı minimal düzeyde kalmaktadır.

Sol Skrotumda (Torbada) 3. Derece Varikosel

 

 Mikro cerrahi Yöntemi İle Varikosel Ameliyatı