Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA


  Randevu : 0312 448 0 222

Çocuk Ürolojisi Hastalıkları Hakkında Makaleler

  • Hepsi
  • Böbrek
  • İdrar sorunları
  • Sünnet
  • Testis
  • Tümör
  • Üroloji

Doktor Muayenesinden En İyi Şekilde Yararlanma İpuçları

Anneler, Babalar, Çocuğunuzun doktor muayenesine götürürken randevudan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ipuçlar şunlardır; – Randevudan önce cevaplanmasını istediğiniz soruları yazın. -Daha önce ilgili hastalıkla ile ilgili tüm tahlil ve tetkik sonuçlarını, mümkünse tarih sırasına koyarak, yanınızda getirmeyi unutmayın. – Randevuda size söylenen, yeni bir teşhis ve herhangi bir yeni ilaç, tedavi veya istenen […]

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat!

Anne-babalar dikkat ! Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Dikkat! Okula başlama ile birlikte çocuklarda tuvalete gitme alışkanlığı değişebilir. Okulda tuvalete gitmeyip çişini tutmaya başlayan çocuklarda, idrar yolu enfeksiyonlarından böbrek hasarına kadar gidebilen önemli sağlık sorunlarına rastlanabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra çocuklarda en sık görülen enfeksiyon, idrar yollarında gelişmektedir. Bezi bırakmış çocuklarda en sık idrar yolu […]

Retraktil (utangaç) Testis

Retraktil (Utangaç) testis, gerçek inmemiş testis’ten farklıdır. Çoğunlukla cerrahi tedavi gerekmez.  Bir çocuk ürolojisi uzmanının gözetiminde yakın takip yeterli olur. İnmemiş testis ne demektir kısaca tanımlar mısınız ? Normalde yeni doğan erkek bebeklerin testislerinin skrotumda (halk dilindeki adı ile torbalarda) olması gerekir. Eğer bir ya da her iki testis skrotuma inmemiş ise bu durum inmemiş testis olarak […]

Bebek Sünnetinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Erkek Bebeklerin Doğar Doğmaz Sünnet Edilmesi Doğru Değil.. Tıbbi nedenler dışında yapılan sünnet için uygun olan dönemlerden bir tanesi de erken bebeklik dönemidir. Günümüzde, hemen doğumu takip eden saatlerdeki çok erken sünnet uygulamaları artık uygulanmıyor. Bebeğin doğum sonrası çevreye ve anneye uyum sağlaması, annenin de aynı şekilde bebeğe uyum sağlaması ve emzirmeye başlamasının yanı sıra […]

Kum Döken ya da Böbrek Taşı Olan Çocuklarda Beslenme

Kum dökme problemi ya da böbrek taş olan çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta su ve sıvı alımının arttırmasıdır. Aşrı tuz ve tuzlu gıda tüketilmemesi de, böbreklerden kalsiyum, yani kum atılımını arttırabileceği için, mutlaka dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Taşların büyük kısmı, idrardaki Kalsiyum ve Okzalat adı verilen 2 maddenin birleşmesinden meydana geldiği […]

Posterior Üretral Valv

Posterior üretral valv, erkek çocuklarda görülen ve mesane çıkışını tıkayan bir çeşit doku katlantısıdır. Mesanedeki idrar dışarı yeterli çıkamadığı için, bu böbreklere yüksek basınç şeklinde yansır. Veziko-üreteral reflü görülebilir. Mesane duvarı kalınlaşır. İdrar kanalı genişler (posterior üretra dilatasyonu). Anne karnında idrar çıkışı azaldığı için amnion mayii de (çocuğun içinde bulunduğu su) azalır.

Çocuklarda Testis Tümörleri

Çocukluk çağında görülen testiküler ve paratestiküler tümörler yetişkinlerde görülen testiküler tümörlerden daha nadirler ve genellikle benigndirler. Tüm çocukluk çağı solid tümörlerinin %1-2’sini oluştururlar ve 0.5-2/100bin oranında görülürler. Diğer taraftan testise metastazlar çocuklarda daha sıktır ve genellikle lenfoid orijinlidir. Yetişkinlerde görülen germ hücreli tümörler genellikle anöploid iken, çocuklarda görülen tümörler, teratomlarda olduğu gibi, diploid karakterlidir.

Çocuklarda Kabızlık

Kabız olan çocuklarda, mesane ve kalın barsakların yakın komşuluk ilişkileri nedeni ile, gündüz idrar şikayetleri (sıkışma, sıkışıp kaçırma), idrar yolu enfeksiyonları ve gece yatak ıslatma şikayetleri daha sık görülmektedir.Bu nedenle, yukarıda bahsedilen idrar yapma sorunları yaşayan çocuklarda, kabızlık olup olmadığı mutlaka araştırılmalı ve varsa hızla tedavi yoluna geçilmelidir.

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Nefroblastoma olarak da bilinen Wilms tümörü çocukluk çağında böbrekte en sık görülen tümördür. Wilms tümörü 15 yaşın altındaki her bir milyon çocuğun 7 ila 10’unda görülür. Vakaların %80’i 5 yaş altında ortaya çıkar ve ortalama görülme yaşı 3’tür. İki tarafta birden tümörü olan çocuklarda hastalık daha erken yaşlarda görülür.

Testis (Yumurtalık) Tümörleri (Yolk Sak Tümörü, Teratomlar)

En sık görülen çocukluk çağı testis tümörü yolk sac (endodermal sinüs tümörü) olup ilk tedavi aşaması yüksek orkiektomi (testisin cerrahi olarak alınmasıdır). Tedavi öncesi mutlaka bir takım incelemeler yapılmalı, tümör belirleyicilerinin (alfa-fetoprotein, beta HCG) kan düzeyleri belirlenmelidir.

Paylaş :