Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Prof. Dr. Y. Tarkan Soygür

Dr. Y. Tarkan Soygür, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamış ve 1997 yılında üroloji uzmanı olmuştur. Daha sonra aynı anabilim dalının yeni kurulan Çocuk Ürolojisi Ünitesi’nde çocuk ürolojisinden sorumlu uzman doktor olarak görev yapmıştır.  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda kurulmuş olan Çocuk Ürolojisi Bölümünü ileriye götürmesi hedefi ile görevlendirilmiş ve bu amaçla Temmuz 2000-Temmuz 2001 tarihleri arasında,  University of Washington, Department of Urology bünyesindeki Seattle Children’s Hospital, Division of Pediatric Urology’de, Çocuk Ürolojisi alanında dünyanın en önde gelen hocalarından bir tanesi olan, Dr. Michael Mitchell’ın yanında, 1 yıl süre ile -aktif ve lisanlı olarak- (lisans no: 025214 ML20006776, Seattle WA) pediatrik üroloji fellowship’liği yapmıştır. Bu sürede çok farklı özellikli tedavi gerektiren bir çok doğmalık üriner ve genital sistem hastalığının tanı ve tedavisi konusunda çok büyük tecrübe kazanmıştır.

Daha sonra da aynı merkezde, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında daha kısa süreli çalışmalarda bulunmuştur. 

Avrupa Çocuk Ürolojisi, Akademisi’nin (EAPU) 2005 yılında tüm Avrupa çapında eş zamanlı yaptığı değerlendirme sınavında birinci olmuş ve aynı yıl akademi üyeliğine kabul edilmiştir (Fellow of EAPU). 

2003 yılında üroloji doçenti olmuştur ve 2009 tarihinde de Profesör kadrosuna yükseltilmiştir.

2005 yılında, henüz doçentken, çocuk ürolojisi bilim dalı başkanlığına atanmış ve yarı zamanlı çalışmaya geçtiği 2011 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Bindokuzyüz doksanlı yıllarda, henüz Türkiye’de çok iyi tanınmayan Çocuk Ürolojisi’nin, ayrı bir üst ihtisas dalı olması için büyük çaba harcamış ve bu amaçla, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından tüm Türkiye’de Çocuk Üroloji eğitiminin düzenlenmesi için 2009 yılında ilk kez oluşturulan Müfredat Oluşturma Komisyonuna seçilen 7 kişiden biri olmuştır.

Yetmişdört yurdışı yayını vardır. 

Ayrıca, çok sayıda yurt içi yayını ve yurt dışı ve yurt içi kongrelerde sunulmuş bildirileri ve gene yurt içi ve yurt dışı kongrelerde alınmış ödülleri vardır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cinsiyet Tespit Komisyonu üyeliği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin genel sekreterlik görevlerini sürdürmektedir

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yarı zamanlı çocuk üroloğu olarak çalışmaktadır. 

Dr. Soygür Evli ve iki çocuk babasıdır.