Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Mikropenis, Gömük Penis

Mikropenis'de penis yapısal olarak normaldir, ancak uzunluğu yaşa göre normların 2.5 SD altındadır. Yeni doğanda penis uzunluğu tam gerildiğinde pubisten itibaren en az 1.9 cm olmalıdır. Genellikle bir nedenle testosteron (erkeklik hormonu) yetersizliği ya da testosterona cevapsızlık söz konusudur. Doğum sonrası ve ergenlik öncesi testosteron tedavisi ile en azından cinsel ilişkiye yetecek boyutlara ulaşmak mümkündür.

Gömük penis de ise penis boyu normaldir. Ancak göbek latı yağ dokusunu fazlalığı nedeni ile ya da sünnet hatalarına bağlı olarak penis deri altında gömük kalmıştır. Bu durum mikro penisten farklı olup uygun cerrahi girişimle tatminkar sonuçlar alınabilir.