Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Endoskopik Tedavi Yöntemleri (Perkütan Cerrahi, Üreteroskopi)

Endoskopik cerrahi ve perkütan böbrek cerrahisi bugün üretero-pelvik bileşke darlıklarının ve bir çok böbrek taşının tedavisinde başarı ile uygulanmaktadır.

Kendi kendine düşmeyen, taş kırma (ESWL) sonrası kırılamayan ya da kırılırken üreterde (idrar kanalı) takılıp kalan taşlar günümüzde üreteroskopi adı verilen kapalı yöntem ile idrar kanalı içerisine girilerek direk olarak alınabilmekte ya da kanal içinde kırılabilmektedir.

Bu yöntemlerin uygulanması ile çocuk hastalarda taş nedeni ile yapılan açık ameliyat sayısı giderek azalmaktadır. Açık ameliyat ancak başka doğumsal üriner sistem problemleri ile birlikte taş varsa gerekli olabilmektedir.

Çocuklarda perkütan böbrek taşı cerrahisi ve eş zamanlı üretero-pelvik darlığa müdahale: