Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Çocuk Ürolojisi İle İlgili Sorunlarda Kime Başvurmak Gerekir?

Çocuk Ürolojisi, Üroloji ya da Çocuk Cerrahisi sonrası yapılan ayrı bir üst uzmanlık (ihtisas) alanı olup, hastaların bu konuda uzmanlaşmış hekimler (ÇOCUK ÜROLOGLARI) tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekir.

Bu amaçla tercih edeceğiniz uzman hekimin Ürolog ya da Çocuk Cerrahisi Uzmanı olması yeterli değildir. Çocuk Ürolojisi Uzmanları, sadece çocuk hastalardaki üriner sistem (böbrek ve idrar yolları) ve genital sistem (erkeklerde penis skrotum ve testisler, kızlarda vajinal problemler) hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda üst ihtisas yaparak uzmanlaşmış doktorlardır.

Ameliyat gereken durumlarda, ameliyat sırasındaki anestezi bu konuda uzmanlaşmış anestezi uzmanıları tarafından verilmeli, ameliyat sonrası dönemin en hafif şekilde seyredebilmesi için etkin bir ağrı tedavisi yapılmalıdır.