Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Çift Üreter, Ektopik Üreter, Üreterosel

Çift böbrek anomalileri, üreteroseller (idrarı boşaltıcı kanal olan üreterin mesane içindeki kısmının adeta balonlaşması ve idrarın tam olarak mesaneye geçememesi), üretero vezikal darlıklar (üreterin, mesaneye birliştiği noktada tam idrar geçişi olmaması ve buna bağlı üreterin genişlemesi) doğum öncesi dönemde tanı alabilen ve genellikle tek taraflı seyreden durumlardır.

Üreterosel Çift Üreter ve Üreterosel.

Çeşitli çift üreter, ektopik üreter ve üreterosel görünümleri.