Çankaya Caddesi Vidinli Apt. 17/3 ANKARA

Bebek ve Çocuklarda Böbrek ve İdrar Yolları Taşları

Türkiye’de bebek ve çocuklarda böbrek ve idrar yolları taş hastalığı oldukça sık görülmektedir. Taşı olan çocuklarda ilk hedef çocuğun taştan kurtulmasıdır. Büyüklüğü 5mm ve altında olan taşlar genellikle kendiliğinden düşebilmektedir. Taş büyüklüğü 5-15 mm arasında olan durumlarda ise ilk tedavi seçeneği, vücut dışından ses dalgaları ile taşın kırılmasıdır.

Bu yönteme ESWL denmektedir. Ancak çocuklarda taş kırma uygulaması hafif anestezi gerektirmektedir. İdrar kanalına düşen ya da böbrek içindeki daha büyük taşlar için fleksible üretersokopi (kapalı ameliyat) ya da böbreğe bir delikten girmek sureti ile yapılan perkütan nefrolitotripsi ameliyatları gerekli olabilmektedir. Diğer taraftan, taş hastalığı tekrar eden bir özellik gösterdiği için, çocuğun metabolik açından değerlendirilmesi ve kırılan ya da düşen taş parçalarının da kimyasal olarak incelenemsi ve taşın cinsinin ortay konması son derece önemlidir.